Chronische PijnPijn is een waarschuwing van het lichaam. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is.

Netwerk Chronische Pijn
Het Netwerk Chronische Pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, welke allen dezelfde behandelmethodiek hanteren.

Behandeling
Gestart wordt met het in kaart brengen van de oorzaken van uw pijn, uw ervaring van de pijnklachten en hoe u hiermee omgaat. Samen met uw therapeut stelt u vervolgens haalbare doelen op. Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach. Samen met de oefentherapeut gaat u met uw eigen doelen aan de slag. U leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Door het hervinden van het vertrouwen in het eigen lichaam, leert u hoe u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Activiteiten zoals werk, sport en bezigheden met familie en vrienden. Dat u - en niet uw pijn - uiteindelijk weer uw leven bepaalt.

Meer informatie
Website Netwerk Chronische Pijn
Twitter Netwerk Chronische Pijn
Een andere kijk op pijn